Mô tả:
Nhấn vào nút hoặc sử dụng phím cách bàn phím hoặc dùng phím vai trên bảng điều khiển trò chơi khi con trỏ màu đỏ đến khu vực màu đỏ ở cuối dòng để di chuyển tên lửa về đích. Khu vực màu đỏ của đầu bên phải của thanh là vị trí tốt nhất để di chuyển dài và kết thúc cấp độ. nếu không kết thúc dòng (vùng màu đỏ), bạn sẽ phải thử lại. Thưởng thức!

Giới thiệu:
Chỉ một điều bạn phải làm: Chạm vào nút hoặc sử dụng phím cách bàn phím hoặc phím vai trên bàn phím trò chơi để cất cánh.Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự