Mô tả:
Thể hiện kỹ năng đốn gỗ của bạn bằng cách cắt càng nhiều gỗ càng tốt. Bạn phải nhanh chóng và tránh các chi nhánh tiếp cận! Mở khóa các nhân vật mới và đạt được huy chương. Vì vậy, mài rìu của bạn hãy vung nó nhanh như chim gõ kiến!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự