Mô tả:
Trở thành một người đốn gỗ, chặt gỗ và tránh cành cây. Nghe có vẻ như một nhiệm vụ dễ dàng? Rất dễ để chơi nhưng khó để thành thạo .. Hãy cầm rìu của bạn như mọi thợ rừng làm và chặt cây nhanh nhất có thể!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự