Mô tả:
Nock, Draw, Loose! Trước mắt bạn là vô số mục tiêu, và bạn có thể tìm ra bao nhiêu mục tiêu mà mình có thể bắn trúng. Đừng bỏ cuộc, hãy thử lại và kỹ năng của bạn sẽ được cải thiện sau mỗi trận đấu.

Giới thiệu:
Danh mục:

Adventure Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự