Mô tả:
Chào mừng đến với thế giới hộp nhỏ! Hoán đổi các hộp, xếp chúng ba hộp liên tiếp và dọn sạch hiện trường! Mở tất cả các thế giới để vui hơn! Thưởng thức!

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự