Mô tả:
Bạn có thể xây dựng hình ảnh các chuyến tham quan của ông già Noel. Đây trông giống như một câu chuyện hình ảnh. Bạn phải hoàn thành 30 hình ảnh cho chuyến tham quan của ông già Noel. Bạn có 30 Cấp độ và bạn phải mở khóa từng cấp độ một cho chuyến tham quan của ông già Noel. Thưởng thức!

Giới thiệu:
Kéo và thả các phần hình ảnh vào đúng vị trí.Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự