Mô tả:
"Đây là âm thanh gì?" là một trò chơi trong đó bạn nghe thấy âm thanh bạn đang tạo ra và phải đoán xem âm thanh đó là của con vật nào. Hãy vui vẻ và xem nếu bạn biết tất cả âm thanh của ai.

Giới thiệu:
Danh mục:

Baby

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự