Mô tả:
Tìm từ theo đường thẳng của các khối (Theo chiều ngang, dọc hoặc chéo với bất kỳ hướng nào), nhấn khối hiển thị bảng chữ cái đầu tiên và di chuyển cho đến khi bạn đến bảng chữ cái cuối cùng của từ. Tìm tất cả các từ được hiển thị trong bảng điều khiển bên trái để hoàn thành một cấp độ. Hoàn thành tất cả các cấp để giành chiến thắng trò chơi này.

Giới thiệu:
Sử dụng chuột hoặc bàn di chuột để chơi trò chơi này.Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự