Mô tả:
Hình thành các từ bằng cách chạm vào các chữ cái. Tạo thành các từ dài và kiếm được điểm kết hợp. Mỗi cấp độ yêu cầu một số hàng / cột đã xóa nhất định. Mua các vật phẩm đặc biệt trong cửa hàng để cải thiện hiệu suất của bạn. Nhấn vào các mục đặc biệt để thu thập chúng và nhấn vào các chữ cái để đặt mục đó.

Giới thiệu:
Danh mục:

Classics Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự