Mô tả:
Zombies đang xâm chiếm miền tây hoang dã! Lấy súng của bạn và bảo vệ những người vô tội khỏi những người vô hồn vô hồn đó. Giúp họ và họ sẽ giúp bạn trở lại! Bạn phải thành thạo và nâng cấp súng của mình để tồn tại. Bạn có thể thuê bạn đồng hành và những người hộ tống, trang bị cho mình thuốc hỗ trợ, đạn dược và adrenaline. Nhiều loại thây ma đang tấn công! Bạn sẽ tồn tại được bao lâu?

Giới thiệu:
Danh mục:

Adventure Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự