Mô tả:
Nhấn để bắn. Ghép 3 hoặc nhiều viên bi cùng màu để loại bỏ chúng. Phá hủy tất cả các viên bi trong chuỗi trước khi nó kết thúc. Chạm vào con ếch để hoán đổi giữa viên bi hiện tại và viên bi tiếp theo. Sử dụng bộ kích điện để xóa bảng nhanh hơn.

Giới thiệu:
Danh mục:

Arcade Puzzle

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự