Mô tả:
Các cô gái khác nhau đang chờ đợi hành động của bạn Cố gắng kiếm được tình yêu của họ Kết nối các cô gái bóng để kiếm được tình yêu của họ Hãy nhớ rằng thời gian của bạn là có hạn. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tình yêu?

Giới thiệu:
Kết nối 3 hoặc nhiều bóng cùng một cô gái. Càng nhiều bóng, bạn càng kiếm được nhiều điểm. Hãy nhớ rằng thời gian của bạn là có hạn.Danh mục:

Arcade

GAME HOT NHẤT 2021

Games tương tự